O nás

Společnost NTV AGE, s.r.o. se představuje

Společnost NTV AGE, s.r.o. se od svého založení v roce 2006 zabývá vývojem, údržbou a zajištěním provozu řešení pro publikaci obsahu na Internetu. Snaží se o propojení ověřených open source technologií se špičkovými komerčními produkty.

Současní majitelé firmy Michal Novotný a Jaromír Tomek se od vzniku společnosti na odborných technických a manažerských pozicích přímo podílejí na zajištění jejího každodenního chodu a plnění projektových úkolů spolu se svými kolegy.

V NTV AGE, s.r.o. se orientujeme na organický dlouhodobý stabilní rozvoj, jehož podstatu vidíme v postupném posilování schopností a kompetencí uvnitř firmy i v rozvoji spolupráce s našimi obchodními partnery.

Naše aktivity vyvíjíme s odbornou péčí, zodpovědně, s vysokým nasazením a zájmem. Za velmi důležitý považujeme osobní přístup směrem k našim odběratelům, uvnitř firmy i směrem k našim dodavatelům.